Lämpökäsittely

Jartek Invest on puun lämpökäsittelylaitteiden markkinajohtaja maailmassa. ThermoWood®-teknologia, joka on Jartekin lämpökäsittelylaitteistojen ydin, on vallitseva puun lämpökäsittelyteknologia maailmassa.

Olemme viimeisen kahden vuosikymmenen aikana toimittaneet yli 50 lämpökäsittelykamaria ja jatkuvasti kehittäneet lämpökäsittelyteknologiaamme vastaamaan asiakkaidemme erilaisia vaatimuksia ja tarpeita.

‹ TAKAISIN RATKAISUIHIN

ESITTEIDEN LATAUS


Klikkaa ▼

JATKUVA TUTKIMUSTYÖ

Toimialana puun lämpökäsittelyteollisuus on kasvuvaiheessa. Teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa tutkimustyötä ja koeajoja puulajeille, jotka ovat usein asiakkaillemme tuttuja paikallisia mutta meille uusia. Tutkimustyömme tavoitteena on selvittää erilaisten puulajien ominaisuuksia lämpökäsiteltyinä tuotteina ja niiden kaupallisia mahdollisuuksia.

Toimituksemme eri puolille maailmaa ja asiakkaidemme menestys omassa liiketoiminnassaan lämpökäsitellyn puun tuottajina ovat osoituksena teknologiamme toimivuudesta ja luotettavuudesta. Useat asiakkaamme ovatkin jatkuvasti kasvattaneet lämpöpuun tuotantoaan investoimalla lisää Jartekin lämpökäsittelyteknologiaan uudelleen ja uudelleen. 

LAITTEISTO

Puun lämpökäsittely tapahtuu korkeassa lämpötilassa, noin 200 °C, ja tarkoin säädellyissä olosuhteissa.

Laitteisto on suunniteltu kestämään korkean lämpötilan ja puusta prosessin aikana irtoavien happojen ja muiden yhdisteiden aiheuttama rasitus. Erityistä huomiota olemme kiinnittäneet teknisten ratkaisujen luotettavuuteen, pitkäikäisyyteen ja vähäiseen huollon tarpeeseen. Laitteet on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä.

Prosessin läpimenoaika on yleisesti 1,5-3 vuorokautta, mutta se voi olla myös pidempi, puutavaran paksuudesta ja lähtökosteudesta riippuen. Esikuivatun puutavaran läpimenoaika on lyhyempi kuin sahatuoreen puutavaran. Ohjausjärjestelmä on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja helposti luettavaksi. Kaikista prosesseista tallentuu historiatiedosto, prosessikäyrä, josta voi myöhemminkin tarkastella prosessiin liittyviä asioita graafisesti tai numerotietoina.

Lämpökäsittelykamarien lämmön lähteenä käytämme yleensä kuumaöljytekniikkaa tai suoraa sähkölämmitystä, joilla kummallakin saavutetaan lämpökäsittelyn tarkkojen vaatimusten mukainen tarkka säädettävyys.  Työskentelemme kuumaöljytekniikkaan erikoistuneen partneriyrityksen kanssa ja yhdessä olemme toteuttaneet useimmat asiakasprojektimme.
 

Lämpökäsittelylaitteisto

THERMOWOOD® PROSESSI

Prosessin aikana käytetään ainoastaan lämpöä, höyryä ja vettä. Puuhun ei lisätä mitään kemikaaleja. Prosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

1. Lämpötilan nosto 

Puun lämpötila nostetaan nopeasti noin 100 °C:een, jonka jälkeen lämpötila nostetaan hitaammin noin 130-140 °C:een. Raaka-aine voi olla joko tuoretta tai esikuivattua puutavaraa. Puun kosteusprosentti laskee tämän vaiheen aikana lähelle nollaa. 

Jatkamalla lämmitystä, veden poistuttua puusta, lämmön vaikutuksesta puun ainesosien kemiallinen koostumus alkaa muuttua. Merkittävimmät muutokset ovat puuaineksen hemiselluloosassa. Muutoksia alkaa tapahtua jo noin 150 °C lämpötilan paikkeilla, mutta korkeammat lämpötilat saavat muutoksen nopeutumaan. Korkeissa lämpötiloissa käytetään höyryä suojakaasuna pitämään prosessi jonkin verran ylipaineisena ja estämään hapen läsnäolo. 

2. Varsinainen lämpökäsittely 

Varsinaisen lämpökäsittelyn ajaksi lämpötila nostetaan käsittelyasteesta riippuen 185-220 °C:een, minkä jälkeen se pidetään vakiona 2–3 tuntia. Vesihöyry toimii suojakaasuna estäen hapen läsnäolon prosessissa ja puun syttymisen sekä osaltaan vaikuttaen puussa tapahtuviin kemiallisiin muutoksiin. 

3. Lämpötilan lasku ja kosteuden tasaannutus 

Lämpötila lasketaan vesisumutuksen avulla. Puun kosteus tasaannutetaan käyttökohteen mukaan, yleensä yli viiden prosentin kosteuteen. Valmiin lämpökäsitellyn puutavaran mittapysyvyys on erittäin hyvä kun se tasaannutetaan oikeaa loppukosteuteen jo prosessin aikana. 

Thermowood prosessi

THERMOWOOD® OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ

Lämpökäsittelyn avulla puun ominaisuudet jalostuvat mm. seuraavilta osin:

  • kosteuseläminen pienenee
  • puutavaran mittapysyvyys paranee
  • lahon- ja säänkesto paranee
  • pihka poistuu havupuista
  • puu värjäytyy läpi koko paksuudeltaan eli tummenee lämpötilasta riippuen ruskean eri sävyihin
  • puutavaran mekaaniset ominaisuudet heikkenevät jonkin verran ja tämä on huomioitava erilaisissa käyttökohteissa 

nämä muutokset parantavat käytettävyyttä seuraavasti:

  • ulkoverhouslaudoissa ilman kosteuden vaihdellessa verhousmateriaali ei elä vaan säilyttää mittansa
  • lämpökäsitelty puu on korkeassakin ilman suhteellisessa kosteudessa niin alhaisessa kosteudessa, että lahottajasienet eivät pysty toimimaan
  • havupuista valmistetusta lämpöpuusta ei maalipinnan läpi vuoda pihkaa koska se on poistunut
Thermowood käyttö

ESITTEET

Voit lukea tästä esitteemme ja tutustua tuotevalikoimaamme.

Lisää esitteitä löydät täältä.

Jartek esite Lämpökäsittely esite