2018-01-19 16:24:00

Jartekin automaatio pylväskuivaamossa

Jartekin voimakas panostus kuivaamoautomaation kehittämiseen viimeisen vuoden aikana on tuottanut ensimmäisen tuloksen erikoiskuivauksiksi katsottavalla Sektorilla.

Syksystä 2017 alkaen johtava suomalainen pylvästuottaja on kuivannut kyllästykseen menevät pylväät joko aihioina tai valmiiksi sorvattuina Jartekin toteuttamalla kuivauksen ohjauksella.

Jartekin toimitukseen sisältyi uudelleen ideoitu kuivausolosuhteen mittaus lisättynä kuivaamokammion paineen valvonnalla ja säädöllä sekä tietenkin täydellinen toimilaitteiden päivitys ja niiden ohjauksen toteutus. Lisäksi Jartekin tapaan toimitukseen sisältyi kaikkien toimitettujen kokonaisuuksien asennus ja modifiointi kyseisen asiakkaan tarpeisiin.

Kyseisellä toimituskombinaatiolla pyrittiin parantamaan prosessista saatavaa informaatiota tuotannon ohjauksen tarpeeseen ja tässä onnistuttiin erinomaisesti. Toimituksella toteutettu kuivausprosessin seuranta, sen tulosten arviointi sekä ennakoitavuus ovat aivan uudella tasolla aikaisempaan toimintamalliin verrattuna.

Asiakasyrityksessä olevan vuosikymmenten osaamisen ansiosta itse laitteiston käyttöönotto koulutuksineen oli kyseisellä laitoksella ammattitaitoista ja sujuvaa. Asiakkaan osaamisperustan johdosta laitteiston modifiointi ja toimituksen jälkeinen asiakastuki on johtanut kumpaakin osapuolta hyödyntävään vuoropuheluun, jota tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.

Syntyneen kumppanuuden seurauksena on selvinnyt, että kyseisellä erikoiskuivaukseksi katsottavalla sektorilla on suuri kehityspotentiaalin mahdollisuus tulevia projekteja ajatellen.

 

Jartek Invest Oy jatkaa kuivaamoautomaation kehitystä ja kehityksen seuraavat askeleet tullaan näkemään Jartekin toimitettavina olevien lämpökäsittelylaitosten ohjauksissa.

 

Lisätietoja Jartekin kuivaamoautomaatiosta:

sales@jartek.fi

heikki.nurminen@jartek.fi

 

UUTISET